domino@istra.cc 00385 52 726 000

Terms and conditions

Putnička agencija DOMINO TOURSObrt za ugostiteljstvo i putničke agencije “ARA”

 

Opći uvjeti poslovanja

1. Općenito
Predmet ovog ugovora je određivanje odnosa između Putničke agencije DOMINO TOURS

Obrt za ugostiteljstvo i putničke agencije “ARA”Vl. Dean Bassanese

M.V.Ilirika 16, HR-52466 Novigrad

OIB: 60964633467, PDV IB: HR60964633467, ID KOD: HR-AB-52-18011301961

(u daljnjem tekstu: DOMINO TOURS) na jednoj strani za smještaj korisnika

(u daljnjem tekstu gost) s druge strane, tijekom procesa rezervacije smještaja iz ponude

web stranice www.bookistra.com
Uplatom predujma za rezervaciju odabrane imovine u traženom razdoblju, gost bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete. DOMINO TOURS zadržava pravo promjene ovih Općih uvjeta koji će biti objavljeni na web stranici DOMINO TOURS-a www.bookistra.com, a koje stupaju na snagu na dan objave.

2.Rezervacija
Ugovor između gosta i DOMINO TORS-a stupa na snagu s vezujućom rezervacijom (usmeno, pismeno ili e-mailom). Od tog trenutka nadalje, prava i obveze ugovornih strana regulirane su ovim Općim uvjetima poslovanja i primjenjuju se na gosta i DOMINO TOURS. Potvrda rezervacije će biti odmah dostavljena gostu putem e-maila. U slučaju potvrde koja se razlikuje od tražene rezervacije, uplatom predujma,  gost potvrđuje da prihvaća uvjete navedene u potvrdi. DOMINO TOURS može bez obaveze prihvatiti bilo kakav poseban zahtjev, ali zahtjev nije pravno obvezujuć za DOMINO TOURS i ispuniti će se samo ako DOMINO TOURS izda pismenu potvrdu. U slučaju ako plaćanje aranžmana ne bude napravljeno prema Klauzuli 3.1, rezervacija se može otkazati, s time da DOMINO TOURS nema obveze prema gostu.

 1. Cijene i plaćanje
  Ako nije drugačije navedeno, sve cijene su izražene u eurima po objektu i po noći. Rezervacija je obvezujuća te je nakon rezervacije potrebno izvršiti uplatu predujma u visini od 30% od ugovorene finalne cijene smještaja, ako nije drugačije dogovoreno. Nakon što je proces rezervacije gotov, DOMINO TOURS će gostu poslati pisanu potvrdu rezervacije putem e-maila, koji sadrži sve potrebne informacije oko najma i plaćanja. Troškovi vode, plina, struje i interneta, kao i posteljine, ručnika, kuhinjskih ručnika, završnog čišćenjenja unutrašnjosti, održavanja bazena i eksterijera uključeni su u cijenu smještaja, osim ako drugačije nije navedeno u opis objekta. Minimalna duljina boravka zavisi od objekta do objekta i to je prikazano na web stranici. Minimalni boravak je 4 noći, a za boravak kraći cijena smještaja podiže se za 30%.

3.1. Plaćanje
Po primitku potvrde o rezervaciji gost mora izvršiti avansno plaćanje od 30% u narednih 7 dana, čime se definitivno potvrđuje rezervaciju. Preostali iznos plaća se na dan dolaska na licu mjesta u agenciji. U slučaju da se gost ne pridržava rokova plaćanja, rezervacija se može otkazati.

3.2. Izmjene i otkaz
U slučaju otkaza rezervacije, primjenjuju se sljedeće odredbe:
Otkazivanja rezervacije javljeno nakon uplate predujma naplaćuje se 100% od naplaćenog iznosa predujma.
U slučaju da gost može pronaći drugog gosta kao njegovu zamjena u istom razdoblju, za istu cijenu i pod jednakim uvjetima, DOMINO TOURS  prenijet će odmah nakon pismenog primitka svih potrebnih podataka o novom gostu rezervaciju na ime novog gosta, pa će mu poslati pismenu potvrdu o tome. Već primljen iznos akontacije čuva DOMINO TOURS, a novi je gost dužan platiti ostatak ukupne cijene smještaja, ovisno o prethodno odabranom načinu plaćanja koja čini sastavni dio ugovora.

 1. Smještaj4.1. Broj gostiju
  U bilo kojem trenutku broj osoba smještenih u nekretnine ne može biti veća od one spomenute u potvrdi. Taj broj osoba obuhvaća i djecu, bez obzira na njihovu dob. Po želji gosta broj osoba može se povećati do maksimalnog kapaciteta objekta, ako je najavljen najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gosta mora biti podnesena u pisanom obliku na e-mail izravno DOMINO TOURS-u. Ako u objektu i na posjedu objekta boravi veći brojh gostiju od dopuštenog odnosno najavljenog bez znanja vlasnika i / ili DOMINO TOURS-a, oboje zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez prethodnog najavljenog razdoblja, a gost je dužan napustiti objekt zajedno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata i nema pravo zahtijevati povrat sredstava uplaćenog smještaja od vlasnika ili DOMINO TOURS-a.

4.2. Kućni red
Svaki objekt ima svoj kućni red koji se stavlja na vidljivo mjesto i dostupnan je gostu. Gosti su dužni pridržavati se pravila kućnog reda. Ne poštivanje pravila navedenih u kućnom redu, smatra se ozbiljnim kršenjem odredbama ugovora, u kojem slučaju vlasnik i / ili DOMINO TOURS imaju pravo raskinuti ugovor o najmu, koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, a gost je dužan napustiti imovinu trajno sa svim osobama koje borave tamo u roku od 2 (dva) sata, te  nema pravo tražiti povrat uplaćenog smještaja od vlasnika ili DOMINO TOURS-a.

4.3. Buka
Prilikom odabira nekretnina u našoj ponudi, činimo sve da bi odabrali objekte koji se nalaze u dobrim, sigurnim i tihim područjima. Unatoč tome, ne možemo garantirati da neće biti buke tijekom boravka gostiju, jer ne možemo utjecati na ili kontrolirati pojave, kao što su prometne buke, zvukove iz obližnjih gradilišta, okolnih postrojenja itd. Niti vlasnik, niti DOMINO TOURS ne može se smatrati odgovornim za zvukove iz okoline.

4.4. Kućni ljubimci, kukci i alergije
Unatoč temeljitom čišćenju i održavanju naših objekata, povremeno se može dogoditi da se u objektu pojave insekti ili miš koji su došli iz njihovog prirodnog staništa gdje se kuća nalazi. DOMINO TOURS se ne može smatrati odgovornim za takve eventualne slučajeve. Iako kućni ljubimci nisu dozvoljeni u svim objektima, to ne znači da nikada nije bilo kućnih ljubimaca u rezerviranim objektima, stoga  DOMINO TOURS ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju alergijskih reakcija u određenim objektima.

4.5. Bazen i whirlpool
Gost je dužan poštivati upute bilo koje vrste koje se odnose na korištenje bazena, a koje su dane od strane vlasnika ili DOMINO TOURS-a zbog njegove vlastite sigurnosti. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna u bazenu bez nadzora odrasle osobe. Gost koristi bazen na svoju vlastitu odgovornost. Ako je smještaj rezerviran izvan ljetne sezone moguće je da je bazen izvan upotrebe. Trebalo bi se uzeti u obzir da je korištenje whirlpoola povezano s određenim zdravstvenim rizicima, a može ga se koristiti na vlastitu odgovornost.

 1. 6. Dolazak i odlazak, produženje i skraćenje boravka
  Po dolasku gost mora predati svoje putne i osobne dokumente da bi se izvršila registriracija gosta i vratiti će se odmah ako je podmiren račun rezervacije u cijelosti. Ako plaćanje nije izvršeno, agencija drži jedan osobni dokument do podmirenja računa.  Vrijeme dolaska mora biti između 14,00 sati i 19,00 sati, a vrijeme odlaska do 10,00 sati. U slučaju da dolazak nije moguć prije 19,00 sati, gost je dužan obavijestiti putničku agenciju ili osobu zaduženu za ključeve, s kojima će se dogovoriti kada će se preuzimanje ključeva izvršiti.

U slučaju da gosti žele produžiti svoj boravak, oni su zamoljeni da odmah obavijeste svoje agente ili DOMINO TOURS, koji će, ako je željeni termin dostupan, rado produljiti boravak. U slučaju prijevremenog odlaska, gost je dužan platiti iznos prikazan na obvezujućoj rezervaciji.

5. Obveze gosta
Tijekom svog boravka, gost je dužan koristiti objekt i opremu u njemu sa odgovarajućim obzirom i brigom. Gost mora prilagoditi svoje ponašanje tako da ne ometa druge goste, susjede i domaćina. U slučaju da gost nije prilagodio njegovo ponašanje s kućnim redom i nakon upozorenja,  gubi pravo rezerviranog smještaja i mora otići odmah, bez naknade. Sve štete i nedostatke uzrokovane ili otkrivene od strane gosta, moraju se odmah prijaviti vlasnicima ili zaposlenicima DOMINO TOURS-a. Na taj način štete i nedostaci će odmah biti uklonjeni bez smanjivanja kvalitete boravka. Gost je odgovoran za bilo kakve štete ili nedostatke koje su oni uzrokovali ako se ne može dokazati da oni sami za eventualnu štetu nisu odgovorni. Isto vrijedi i ako se smještajna jedinica, zbog oštećenja, prljavštine ili nedostatka opreme ne može iznajmiti sljedećem gostu. Vlasnik će naplatiti gostu, na licu mjesta, naknadnu za bilo kakve štete ili nedostatke.

 1. Štete, prigovori i popravaci
  Obveza je gosta savjesno koristiti  jedinice i inventar u istim. Na dan odlaska smještajna jedinica mora biti u istom stanju kakva je bila kada je gost stigao. U slučaju da su se uvjeti promijenili, gost je dužan odmah obavijestiti osobu vlasnika ili agenciju. Ako vidljive nepravilnosti nisu prijavljene odmah nakon dolaska, smatrati će se da je jedinica predana u ispravnom stanju. Ako se tijekom boravka gosta pojave neke nepravilnosti, a vlasnik ili osoba zadužena za ključeve nisu u mogućnosti otkloniti nepravilnosti u razumnom roku, dužnost  je gosta obavijestiti DOMINO TOURS. Ako gost dobrovoljno napusti objekt i nađe drugi smještaj bez davanja DOMINO TOURS-u dovoljno vremena da riješi problem koji uzrokuje nezadovoljstvo gosta, gost gubi pravo na naknadu bez obzira da li su opravdane njihovi razlozi za odlazak ili ne. Osoba zadužena za ključeve i agencije partneri nisu ovlašteni za odobravanje odštetnih zahtjeva. Odštetni zahtjevi moraju se dostaviti DOMINO TOURS-u ili  partner agenciji u pisanom obliku u roku od dva tjedna nakon korištenja smještajne jedinice s uključenim dokazom (slike, potvrda od osobe zadužene za ključeve / agent, izjave svjedoka i sl.). Pritužbe se nakon isteka roka od dva tjedna neće uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu gosta da djeluju u dobroj vjeri i pokaže spremnost za rješavanje svoje žalbe tijekom boravka i daju svoj pismeni prigovor vlasniku na licu mjesta, i zatraže pismenu potvrdu da je pritužba zaprimljena. Ukoliko gost ne zadovoljava ove uvjete, gubi pravo na naknadu. DOMINO TOURS je dužan dostaviti pisanu odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana primitka prigovora u istom obliku (e-mail, na poštansku adresu ili osobnom dostavom).7. Obveze DOMINO TOURS-a.
  DOMINO TOURS suglasan je da u svoje ime i ime vlasnika smještajne jedinice daje gostu u rezerviranom razdoblju čistu i urednu smještajnu jedinicu opremljenu prema opisu. Ako smještajna jedinica ne odgovara opisu na službenim web stranicama, DOMINO TOURS će učiniti sve kako bi se osiguralo uklanjanje nedostataka, odnosno kako bi se osiguralo zamjenski smještaj jednake vrijednosti. U slučaju ako to ne bude moguće ili se rješenje ne nađe u razumnom roku ili ako gost odbije predloženi zamjenski smještaj, DOMINO TOURS će nadoknaditi gosta, dok god je nedvojbeno utvrđeno da je DOMINO TOURS odgovoran za to. Ako gost doživi gubitak ili oštećenje zbog DOMINO TOURS-ovog nehaja, što je rezultiralo kršenjem ugovora, DOMINO TOURS prihvaća punu odgovornost za nastalu štetu. DOMINO TOURS-ova pravna odgovornost je ograničena na iznos cijene odabrane smještajne jedinice i ne uključuje osobne štete kao što su materijalni i financijski gubici. DOMINO TOURS nije odgovoran u slučaju gubitaka ili štete koja se pripisuje sljedećim uzrocima:
  – Postupaka ili propusta od strane gosta ili njegovih suputnika;
  – Nepredvidivi ili neizbježni propusti trećih osoba koje nisu uključene u pružanje usluga navedene u rezervaciji;
  – Viša sila ili događaji koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći od strane DOMINO TOURS-a, vlasnika ili osobe zadužene za ključeve;
  – Korištenje bazena, dječjih igrališta, sportskih objekata bilo kakvu (npr. teniski teren ili nogometno igralište, fitness centri i sl.). Korištenje tih usluga isključivo je na vlastitu odgovornost gosta;

– Štete i gubici zbog provale.
Navedeni uzroci jednako vrijede izvan ugovornih obveza. DOMINO TOURS isključuje odgovornost za postupke pomoćnog osoblja.

8. Nadležnost suda
Stranke se obvezuju da će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to nije moguće, u slučaju pravnog spora, nadležan je Općinski sud u Bujama.